Error: no file object

Planul nostru de acțiune pentru un lanț de aprovizionare sigur și sustenabil

Prin dl Michael Proschek-Hauptmann am cooptat în echipă un expert în probleme de mediu, care împreună cu reprezentanții diferitelor organizații ale societății civile și alte părți interesate evaluează în permanență standardele noastre ridicate și măsurile adoptate, luând în considerare posibilitățile de îmbunătățire continuă. Pachetul nostru de măsuri merge mult dincolo de prevederile legale din România. Doar în anul 2017 am investit deja aproximativ 1 milion de euro în această arhitectură modernă de trasabilitate și control.

Monitorizare prin GPS pentru transparența totală a lanțului de aprovizionare

Fiecare livrare de masă lemnoasă care ajunge la noi este verificată foarte precis, într-un mod ușor de înțeles și urmărit de către opinia publică.mai mult ...

Sistemul modern de monitorizare prin GPS, Timflow, www.timflow.com urmărește fiecare camion care livrează masă lemnoasă în fabricile noastre. În acest fel se poate demonstra de unde provine masa lemnoasă. Acest lucru este unic în industria europeană a lemnului.... mai puțin

Fără lemn din parcurile naționale

Deși legislația din România permite recoltarea în zonele tampon, nu se acceptă nicio livrare provenită din parcurile naționale.mai mult ...

Dar suntem pe deplin conștienți de controversele iscate de prelucrarea lemnului provenit din parcurile naționale și, prin urmare, am precizat în mod clar în contractele noastre de achiziție faptul că nu acceptăm lemn provenit din parcurile naționale sau din zonele tampon ale acestora. Fiecare transport care ajunge la fabricile noastre de cherestea din România este verificat în acest sens. Acest lucru se face prin intermediul sistemului de monitorizare prin GPS, Timflow, care înregistrează ruta exacta a camionului și de asemenea prin compararea documentelor de proveniență cu documentele referitoare la parcurile naționale.... mai puțin

Politica porților deschise pentru ONG-uri

În continuarea angajamentelor de comunicare transparentă, Holzindustrie Schweighofer a implementat o politică a porților deschise pentru ONG-uri.mai mult ...

După ce s-au înregistrat la Departamentul de Conformitate al companiei și după ce au semnat un acord de confidențialitate standard pentru tehnologia folosită în fabrici, reprezentanți ai ONG-urilor recunoscute ne pot vizita oricând. Scopul nostru este să demonstrăm în mod transparent eforturile pe care le depunem pentru asigurarea unui lanț de aprovizionare sigur.... mai puțin

Dialog intens și activ cu părțile interesate

În ultimii doi ani, Holzindustrie Schweighofer a îmbunătățit și intensificat dialogul cu toate părțile interesate.mai mult ...

Suntem angajați într-un dialog deschis și transparent cu organizațiile non-guvernamentale și societatea civilă. Avem același țel - de a asigura sustenabilitatea în industria lemnului. De aceea luăm în serios criticile și sugestiile pe care le primim.... mai puțin

Controale stricte în zonele forestiere sensibile

Holzindustrie Schweighofer a dezvoltat un sistem de minimizare a riscurilor bazat pe hărți.mai mult ...

Printre acestea se numără o hartă publicată de către Asociația pentru Certificare Forestieră din România, care indică regiunile vulnerabile la tăieri ilegale. Această bază de date este actualizată în mod continuu. Atunci când achiziționăm masă lemnoasă din regiunile aflate în imediata vecinătate a pădurilor virgine sau a parcurilor naționale, angajații noștri procedează cu o atenție deosebită. Fiecare livrare este verificată dacă într-adevăr provine dintr-o tăiere aprobată.... mai puțin

Formare în domeniul anticorupției și de conformitate

Echipele noastre de conformitate au fost mărite considerabil și verifică toate livrările.mai mult ...

Colegii din aceste echipe, în special cei din departamentele de achiziții, beneficiază periodic de instruiri cu experți externi pe teme de anticorupție și conformitate.... mai puțin

Excluderea furnizorilor pentru nerespectarea politicii de achiziție

Avem cele mai înalte standarde de selecție și de lucru cu furnizorii.mai mult ...

În cazul în care descoperim nereguli în lanțul de aprovizionare, acționăm imediat în consecință și informăm autoritățile. Nu facem afaceri cu furnizorii care au fost condamnați pentru tăieri ilegale de arbori sau pentru corupție.... mai puțin

Audit extensiv efectuat de către experți externi renumiți

În anul 2016 Holzindustrie Schweighofer a supus unei analize detaliate procedurile sale de achiziție.mai mult ...

Compania finlandeză independentă de consultanță Indufor a inspectat atent, la fața locului, toate procedurile noastre, precum și lanțul de aprovizionare al fabricilor de cherestea. Concluzia lor: sistemul de due diligence al Holzindustrie Schweighofer depășește cu mult cerințele legale în vigoare și îndeplinește cerințele Regulamentului Uniunii Europene privind lemnul (EUTR), care reglementează punerea în circulație în mod legal a lemnului în Uniunea Europeană.... mai puțin

Verificarea electronică a cantităților livrate

Pentru a ne asigura că există o corespondență exactă între cantitățile livrate specificate în avizul de însoțire al mărfii și cantitățile real livrate utilizăm, cu începere din luna martie 2016, un sistem electronic de măsurare 3D.mai mult ...

Un scanner laser perfect calibrat măsoară lemnul rotund livrat. Cantitățile care depășesc informațiile din avizul de însoțire al mărfii se consideră „fără proveniență legală”. Ele sunt separate și raportate autorităților. Acest lucru nu-l face nicio altă societate din România.... mai puțin

Proiect de viitor: Protecția pădurilor din România cu ajutorul monitorizării prin satelit

Prin utilizarea inovatoare a imaginilor luate prin satelit se poate aduce o contribuție importantă la descoperirea tăierilor ilegale din România.mai mult ...

Instrumentele moderne ale analizei imaginilor luate prin satelit sunt în măsură să recunoască, să interpreteze și să localizeze modificările făcute în pădure (de exemplu, tăierile la ras). Lecțiile astfel învățate pot fi utilizate în viitor la detectarea suprafețelor potențiale de păduri virgine. Împreună cu experți și instituții de renume, în prezent suntem în curs de dezvoltare a unui instrument care să ne permită să eliminăm aceste suprafețe din lanțul nostru de aprovizionare.... mai puțin

Sunteți interesați de mai multe informații despre aceste activități? Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați:

Michael Proschek-Hauptmann
Director departament de conformitate și sustenabilitate
michael.proschek-hauptmann[at]schweighofer.at