Error: no file object

Întrebări și răspunsuri referitoare la Holzindustrie Schweighofer

Cum asigură Holzindustrie Schweighofer o silvicultură durabilă în România?
Scopul nostru este de a face totul, în limita posibilităților noastre, pentru a eradica fenomenul tăierilor ilegale. Pentru a reduce la zero riscul ajungerii în lanțul de aprovizionare a lemnului tăiat ilegal, am implementat un pachet de măsuri cuprinzător ce depășește cerințele legale în vigoare. Aceste măsuri de precauție în ce privește aprovizionarea se numără printre cele mai complexe din România. Elementul central îl constituie un sistem GPS, Timflow, accesibil publicului, cu care sunt echipați toți furnizorii noștri și cu ajutorul căruia se poate urmări traseul fiecărui camion de la locul de încărcare până la poarta fabricii. Desigur, fiecare livrare individuală este deja controlată, înainte de a intra pe porțile fabricilor noastre, sub aspectul existenței documentelor legale de transport și se fac și interogări ale bazei de date. Toți furnizorii noștri sunt obligați prin contract să respecte necondiționat toate prevederile legale. Livrările cu origine neclară sunt respinse de către noi și sunt raportate autorităților. Chiar și livrările pe care le suspectăm de nereguli administrative nu intră în liniile de producție până la elucidarea completă a stării de fapt. Livrările sunt depozitate intermediar în spațiile de depozitare special marcate, iar în cazul confirmării suspiciunilor sunt raportate și predate imediat autorităților. Această arhitectură de securitate dă roade. În ultimii doi ani, în fabricile din România ale firmei Holzindustrie Schweighofer au existat opt controale pentru verificarea conformării la EUTR (Regulamentul Uniunii Europene privind lemnul), care reglementează în Uniunea Europeană introducerea pe piață doar a lemnului recoltat legal. Toate cele opt controale EUTR s-au finalizat fără reclamații.

Potrivit relatărilor presei, firma Holzindustrie Schweighofer a primit cantități mari de lemn tăiat ilegal. Cum este posibil acest lucru?
Marea majoritate a relatărilor din presă se referă la lemn care a fost recoltat legal dar care, în baza erorilor birocratice pe traseul lanțului de aprovizionare, a devenit lemn comercializat ilegal. Pentru aceasta este suficientă ca numărul unui aviz de însoțire să fie copiat greșit sau ca unu număr de înmatriculare al autocamionului să fie dactilografiat greșit. Holzindustrie Schweighofer depune toate eforturile și pentru minimizarea acestor tipuri de erori.

Luăm în serios opiniile și chiar și relatările critice ale ONG-urilor. Toate acuzațiile sunt analizate, și dacă este necesar, sunt trase concluziile necesare. Holzindustrie Schweighofer a publicat în acest sens rapoarte de anchetă, și anume despre rapoartele și înregistrările video al organizației neguvernamentale americane Environmental Investigation Agency.

În ceea ce privește distrugerea pădurilor, tăierile ilegale sau lemnul provenit din pădurile virgine, Holzindustrie Schweighofer aplică politica toleranței zero. În această privință, pentru a proceda în condiții de siguranță, a fost introdus sistemul prin GPS, Timflow, deja menționat, și prin aceasta cel mai cuprinzător sistem de control al furnizorilor existent în România. Mai mult, societatea a procedat la excluderea din lanțul său de aprovizionare a societăților care nu respectă regulile. În plus, sprijinim inițiativele privitoare la durabilitate, cum ar fi reîmpădurirea suprafețelor despădurite.

Ce face în mod concret Holzindustrie Schweighofer pentru a combate tăierile ilegale?
La modul general, lupta împotriva tăierilor ilegale constituie sarcina statului și a organelor executive ale acestuia. România a stabilit deja un set foarte strict de reguli. În calitate de companie privată nu trebuie și nu este permisă asumarea de sarcini guvernamentale. Dar sprijinim lupta împotriva tăierilor ilegale de lemn în limitele posibilităților pe care le avem la dispoziție în calitate de societate conștientă de răspunderea care îi revine. Deși compania noastră nu recoltează direct masă lemnoasă, sprijinim la diverse nivele, în limita posibilităților noastre, combaterea fenomenului tăieri ilegale a masei lemnoase. Silvicultura durabilă este una din principalele preocupări ale noastre.

  • Obligăm furnizorii noștri prin prevederile contractuale să respecte toate reglementările legale și să facă dovada provenienței legale a lemnului pe care ni-l livrează.
  • Verificăm inclusiv la fața locului corectitudinea informațiilor în cazul fiecărui furnizor nou.
  • Oferim informații transparente care asigură trasabilitatea lemnului achiziționat de către noi. Livrările către fabricile noastre sunt la dispoziția oricui prin intermediul portalului www.timflow.com.
  • Refuzăm recepționarea transporturilor ce ridică semne de întrebare, a celor care nu sunt însoțite de documentele oficiale complete și corecte, și le raportăm autorităților competente pentru ca acestea să investigheze neregulile și să le pedepsească. Doar în ultimul an Holzindustrie Schweighofer a refuzat recepția unui număr de peste 60 transporturi de lemn care aveau documente incomplete și le-a raportat autorităților.

Există întotdeauna loc pentru îmbunătățiri. Lucrăm acum pentru satisfacerea condițiilor FSC® pentru a pune capăt dezasocierii. Elementele centrale sunt consolidarea în continuare a sistemelor due diligence și implicarea crescută a părților interesate la nivel local.

Cum reacționați la criticile aduse de ONG-uri?
Ne angajăm la dialogul cu organizațiile de mediu. Dorim să avem un contact direct mai puternic cu criticii industriei de prelucrare a lemnului, să lămurim neînțelegerile și acolo unde este necesar să cooperăm pentru a aduce îmbunătățiri. Invităm la dialog organizațiile de mediu independente care și-au luat angajamentul pentru conservarea pădurilor și pentru o silvicultură durabilă. Suntem convinși că putem beneficia și de expertiza acestor ONG-uri pentru a ne îmbunătăți sistemele. În cele din urmă, o silvicultură modernă și ecologică este în mod clar în interesul comun al ONG-urilor, întreprinderii noastre și a publicului în general.

FSC® a dezasociat firma Holzindustrie Schweighofer din programul ei de certificare. Nu constituie aceasta o dovadă a distrugerii pădurilor?
Din contră. Pe parcursul unei investigații desfășurată pe perioada unui an, FSC® nu a găsit nicio dovadă că firma Holzindustrie Schweighofer ar fi implicată în distrugerea pădurilor protejate. Au existat însă dovezi de nereguli și rapoarte asupra unor evenimente ilegale în lanțul de aprovizionare, așa că, la sfârșitul anului 2016, FSC® a hotărât să supună firma Holzindustrie Schweighofer unei perioade de probă. Holzindustrie Schweighofer a recunoscut punctele slabe, anume că s-a bazat prea mult pe controlul documentelor și a neglijat comunicarea cu părțile interesate.

Câteva luni mai târziu, în luna februarie 2017, s-a produs dezasocierea FSC® față de Holzindustrie Schweighofer. Motivul pentru aceasta a fost o altă plângere privind posibile încălcări ale standardelor de măsurare a bușteanului. A urmat o investigație amănunțită efectuată de experți independenți iar FSC® a publicat rezultatele pe 20 decembrie 2017. Echipa de experți nu a găsit nicio încălcare a politicii de asociere FSC® și nicio dovadă a încălcării legislației sau reglementărilor românești privind măsurarea și clasificarea lemnului.

Cu FSC® s-a început deja un proces de încetare a dezasocierii. Arhitectura de securitate menționată anterior constituie o precondiție care va trebui îndeplinită de către Holzindustrie Schweighofer.

A făcut Holzindustrie Schweighofer greșeli în trecut?
Grupul Schweighofer admite că au existat nereguli și ilegalități semna late în lanțul de aprovizionare din România despre care compania nu a avut cunoștință și, de asemenea, operaţiuni de exploatare forestieră care au încălcat politica FSC® ale diviziei româneşti a Grupului care a achiziţionat, acționând ca şi cumpărător de bună-credinţă, păduri raportate ca fiind retrocedate ilegal.

Deși Holzindustrie Schweighofer a aplicat diligența necesară cerută de lege, declarăm în mod clar că activăm într-un domeniu supus unui risc crescut, motiv pentru care ar fi fost necesar un sistem due diligence mult mai robust pentru a evita dependența excesivă de controalele furnizorilor. De asemenea, părțile interesate locale au fost implicate într-o măsură prea mică.

Cu toate acestea, am recunoscut aceste neajunsuri și ne-am asumat remedierea lor. Prin intermediul sistemului de urmărire GPS Timflow ne numărăm printre pionierii unui lanț de aprovizionare foarte strict. Iar acele ONG-uri care în trecut au criticat cu voce tare Holzindustrie Schweighofer se implică acum alături de noi în protejarea pădurilor virgine românești.

Care este poziția Holzindustrie Schweighofer față de tăierile din parcurile naționale?
În cadrul industriei românești de prelucrare a lemnului suntem singura companie care nu acceptă lemn din parcurile naționale. În principiu, tăierea lemnului în anumite zone (zonele tampon) a parcurilor naționale este permisă de lege cu respectarea unor norme speciale. Holzindustrie Schweighofer s-a angajat totuși, în mod voluntar, să refuze acceptarea de masă lemnoasă provenită din parcurile naționale. Suntem de părere că aceste zone aduc o contribuție importantă la conservarea a mii de specii.

Prelucrează firma Holzindustrie Schweighofer lemn provenit din pădurile virgine?
În România se protejează atât pădurea virgină cât și cea cvasi-virgină pe baza unor legi stricte și se face acest lucru pe bună dreptate! Pădurile neatinse constituie o bijuterie a naturii. Holzindustrie Schweighofer se angajează fără rezerve să protejeze pădurile. Desigur, autoritățile române nu emit autorizații de exploatare forestieră pentru pădurile virgine și cvasi-virgine. Dar numai în combinație cu sistemul nostru de monitorizare a transporturilor de lemn, Timflow, ne putem asigura că, în realitate, nu ne parvine niciun transport cu lemn din pădurile virgine. În afară de Holzindustrie Schweighofer nici o altă companie nu oferă această garanție în România.

Suplimentar, permitem verificarea de către ONG-uri și a suprafețelor noastre forestiere pentru a se asigura că au fost identificate toate fondurile forestiere valoroase și că acestea sunt protejate în mod corespunzător.

Ce se întâmplă cu deșeurile de lemn din fabricile de cherestea?
Materia noastră primă este prea valoroasă pentru a permite irosirea ei. Cele mai moderne tehnologii ne permit să utilizăm orice buștean în procent de 100%. Reziduurile noastre de lemn din fabricile de cherestea (talaș și tocătură) sunt utilizate pentru producerea de peleți și brichete. În acest mod asigurăm o prelucrare responsabilă a lemnului precum și producția durabilă de energie din biomasă. Datorită bilanțului nostru energetic pozitiv suntem un furnizor net de energie verde.

Ce relație există între Holzindustrie Schweighofer și industria mobilei?
O parte din produsele noastre de înaltă calitate sunt vândute uneori fabricilor de mobilă.

În rest nu există alte intersectări deoarece noi prelucrăm, în principal, lemn de rășinoase iar industria mobilei prelucrează, în principal, lemn de foioase.

Ce poziție deține Holzindustrie Schweighofer pe piața românească a lemnului?
Cumpărăm din România aproximativ 6% din lemnul recoltat și disponibil pe piață. Holzindustrie Schweighofer angajează direct un număr aproximativ de 2.700 de persoane în fabricile și filialele din România. În plus, activitățile noastre din România au fost hotărâtoare pentru crearea a peste 10.000 de locuri de muncă în industriile conexe. Acestea au fost create, în primul rând, în zonele defavorizate economic, cum ar fi Comănești, Siret sau Reci.

Industria de prelucrare a lemnului din România se modernizează și se structurează din nou în momentul de față, la fel cum s-a întâmplat deja în alte țări europene. Aceasta este un răspuns la dezvoltarea tehnologică și economică. Există numeroși concurenți pe piața românească și o competiție activă, ceea ce constituie un avantaj atât pentru furnizori cât și pentru clienții finali. Dezvoltarea întreprinderilor care operează în acest domeniu creează o plusvaloare care se reflectă în locurile de muncă, oportunitățile profesionale, taxe și impozite, susținerea economiei și a comunității.

Care este poziția Holzindustrie Schweighofer față de noua legislație forestieră (cotă de 30 procente) și ce efect va avea această prevedere legală asupra companiei?
Este stabilit în politica noastră corporativă fundamentală să nu comenteze deciziile politice. În calitatea noastră de companie, respectăm toate legile și normele care ne sunt aplicabile. În principiu, suntem convinși că restricționarea liberei circulații a mărfurilor contravine principiilor fundamentale promovate de către Uniunea Europeană și intereselor consumatorilor și pune în pericol locurile de muncă. Chiar și Consiliul Concurenței împărtășește acest punct de vedere.

Sunteți una dintre cele mai mari companii de prelucrare a lemnului din România. Care este rolul dumneavoastră în reîmpădurire?
Diverși factori au dus la distrugerea abilitatății de regenerare a pădurilor și au provocat eroziuni ale solului. De aceea, Holzindustrie Schweighofer sprijină  cu 1 milion de euro proiectul multi-anual de reîmpădurire ,,Pădurea de Mâine", ce a fost lansat la 1 septembrie 2017. Până în anul 2024, aproximativ 1 milion de copaci vor fi plantați pe suprafețe forestiere degradate.

De ce desfășurați activitatea în România și nu în Austria?
Ne desfășurăm activitatea în România, Germania și Austria. În România, ne desfășurăm activitatea din 2002 prin intermediul a trei fabrici de cherestea moderne și două fabrici de panouri și asigurăm în România aproximativ 3.100 de locuri de muncă. În Germania, avem începând cu din anul 2015, o fabrică de cherestea în Kodersdorf care ne permite să ne extindem capacitatea de producție în industria lemnului în triunghiul de țări Germania-Polonia-Republica Cehă. Activitatea noastră internațională este dirijată din Viena.

Corupția nu constituie o problemă majoră în România?
Transparența este cel mai bun mijloc de luptă împotriva corupției și în ceea ce privește transparența în domeniul forestier, România deține o poziție de lider. Țara are cea mai cuprinzătoare și mai structurată legislație forestieră din Europa. Autorizațiile de exploatare forestieră și avizele sunt afișate pe un portal (www.inspectorulpadurii.ro ). Fiecare transport de lemn individual trebuie să fie înregistrat pe un server guvernamental și această înregistrare este verificată la recepționarea masei lemnoase de către Holzindustrie Schweighofer. Ca singura societate din România care face acest lucru, verificăm de asemenea cantitatea de lemn din autocamion prin intermediul scanerelor cu laser și controlăm dacă aceasta corespunde cu cantitatea raportată. Acest control este important, deoarece Holzindustrie Schweighofer nu recoltează ea însăși masa lemnoasă, dar are însă nevoie să se asigure de proveniența legală a acesteia.

Ocoalele silvice de stat din România (care dețin mai mult de jumătate din suprafața forestieră a țării) oferă publicului larg documente referitoare la toate acțiunile de recoltare planificate, care pot fi descărcate. Și aproximativ jumătate din pădurile din România sunt certificate FSC®, mult mai mult decât în ​​Germania (9%).

Ce se întâmplă cu profiturile pe care le realizați în România?
De peste zece ani, toate profiturile locațiilor din România au fost reinvestite direct în fabricile noastre din România și în locuri de muncă locale. Au fost create mai multe unități de producție moderne și peste 3.100 de locuri de muncă, multe dintre ele în regiunile slab dezvoltate economic. De asemenea, investim în educație și formare profesională. Prin intermediul diverselor noastre activități, ne dovedim, de mulți ani angajamentul social și susținem numeroase proiecte sociale și caritabile în domeniul educației, cel social și al sănătății. Începând din anul 2002, societatea a plătit impozite în România de 100 milioane de euro.

Ce specii de lemn prelucrează Holzindustrie Schweighofer în România?
Achiziționăm doar lemn de rășinoase. Pentru aceasta, toți furnizorii noștri trebuie să facă dovada provenienței legale a lemnului.

Cât lemn procesează Holzindustrie Schweighofer în România?
În 2017 am procesat aproape 2 milioane de metri cubi de lemn rotund, din specii rășinoase. Holzindustrie Schweighofer procesează aproximativ 6% din totalul lemnului exploatat anual în România. În jur de 60% din lemnul prelucrat de către companie în România a fost importat din străinătate (din Slovacia, Polonia, Republica Cehă, Austria, precum și din alte țări).

Potrivit Eurostat, în fiecare an se recoltează circa 50% din ceea ce crește anual în pădurile din România. Cu alte cuvinte, masa lemnoasă crește în mod continuu.

 

Mai aveți întrebări? Vă rugăm să ne scrieți:

Michael Proschek-Hauptmann
Head of Compliance and Sustainability
michael.proschek[at]schweighofer.at