Error: no file object

Interviu cu Michael Proschek-Hauptmann

Michael Proschek-Hauptmann este șeful departamentului de conformitate și sustenabilitate al Grupului Schweighofer și începând din luna martie 2017 răspunde de agenda de conformitate și sustenabilitate. Dl. Michael Proschek-Hauptmann, care a studiat biologia, are mulți ani de experiență în domeniul organizațiilor neguvernamentale, politicilor de mediu și de dezvoltare durabilă. El a fost timp de peste opt ani directorul asociației organizațiilor de protecție a mediului și naturii Umweltdachverband și a jucat un rol important în dezvoltarea pozitivă și reorientarea asociației. În același timp, el a fost membru al consiliului de administrație al inițiativei globale de certificare a lemnului PEFC™ International.

Domnule Proschek-Hauptmann, care este rolul dvs. exact în organizație?
În centrul activității mele stau necesitatea de a ne asigura că în lanțul nostru de aprovizionare nu primim masă lemnoasă din surse controversate și respectarea de către angajații noștri a tuturor normelor interne și externe. Scopul este acela de a deveni un deschizător de drumuri al silviculturii durabile în România. Dialogul deschis și transparența sunt esențiale în munca mea. Activitatea mea este condusă de ascultarea și luarea în serios a argumentelor venite din afară.

Care este planul de acțiune în România?
Cuvintele trebuie urmate de fapte. Pachetul nostru de măsuri pentru o industrie durabilă a lemnului în România depășește cu mult cerințele legale, dar cu toate acestea dorim să ne îmbunătățim în mod constant. Dorim să devenim perfecți nu doar în prelucrarea lemnului, ci să facem față perfect și altor provocări. Este necesar să ne asigurăm că în procesul de prelucrare se utilizează doar lemn recoltat în mod sustenabil. Controalele și auditurile stricte sunt menite să asigure o transparență completă a lanțului de aprovizionare cu masă lemnoasă. Acestea vor însemna cheltuieli pentru noi. Pentru a dezvolta și mai mult arhitectura de control și siguranță, doar în anul 2017 societatea a investit aproximativ 1 milion de euro.

Care sunt măsurile care au fost introduse până acum pentru a asigura, în cel mai bun mod posibil, silvicultura durabilă în România?
Înainte ca masa lemnoasă livrată de către furnizorii noștri să fie recepționată de către noi, are loc un control calitativ amplu. Sistemul nostru modern de urmărire a lemnului bazat pe GPS Timflow (link la pagină) – unic în industria europeană a lemnului – garantează transparența lanțului de aprovizionare. Fiecare camion care livrează lemn în fabricile noastre trebuie să fie echipat cu dispozitivele GPS ale sistemului Timflow, dezvoltat de către noi. Astfel se poate urmări originea masei lemnoase pe care o prelucrăm. Toți furnizorii noștri sunt obligați prin contract să asigure transparența și posibilitatea de urmărire a lanțului de aprovizionare în cea mai mare măsură posibilă. Dacă constatăm că aceste condiții nu sunt îndeplinite sau că originea masei lemnoase nu poate fi urmărită clar, nu recepționăm lemnul. Prin aceasta, firma Holzindustrie Schweighofer are un sistem care depășește cu mult prevederile legale stricte din România.

Care este rolul ONG-urilor în acest caz?
Pentru efortul nostru de a asigura silvicultură durabilă în România este foarte important dialogul și schimburile de informații cu ONG-urile. În cariera mea anterioară, am fost întotdeauna foarte strâns legat de munca ONG-urilor, ultima dată în calitate de director al asociației organizațiilor de protecție a mediului și naturii Umweltdachverband. De aceea, sunt personal convins că noi, în calitatea de companie, trebuie să luăm în serios argumentele organizațiilor de mediu. Sunt foarte încrezător, de asemenea, că standardele stricte din planul nostru de măsuri arată deja de pe acum intențiile noastre și faptul că aceste preocupări sunt importante pentru noi. Suntem în dialog cu diferite grupuri de organizații de mediu și dorim să utilizăm ideile din această zonă pentru a ne îmbunătăți măsurile. În cele din urmă, este chiar în interesul companiei Holzindustrie Schweighofer și al întregului sector să susțină silvicultura durabilă cu posibilități de planificare pe termen lung.