Error: no file object

Certificarea gestionării durabile a pădurilor

Achiziționăm doar lemn din rășinoase, din surse controlate foarte strict. Pentru a garanta siguranța produselor noastre ne supunem cu regularitate verificărilor din partea instituțiilor internaționale.

Certificarea PEFC™ 

Certificarea Grupului Schweighofer în conformitate cu sistemul internațional de certificare PEFC™ este și rămâne valabilă. Respectăm, fără nici un fel de excepție, Regulamentul Uniunii Europene privind lemnul (EUTR) și dispunem în acest sens de „Certificat al lanțului de custodie” PEFC™ (Programul pentru aprobarea certificării forestiere). Această certificare din partea unei organizații recunoscute la nivel internațional PEFC™ asigură că masa lemnoasă aprovizionată sau prelucrată de către companie provine din surse necontroversate. Pentru a demonstra și garanta acest lucru în mod constant are loc o verificare riguroasă nu doar a fabricilor de prelucrare a lemnului. Pentru certificarea cu succes este necesar ca toate stațiile lanțului valoric să urmeze un set strict de reguli, din pădure, trecând prin fabrica de cherestea și până la produsul finit.

Găsiți aici documentul certificatului nostru PEFC™, detalii suplimentare și Baza de date PEFC™

Certificarea FSC®

Un certificat FSC® CoC (Forest Stewardship Council® Chain of Custody) reprezintă o certificare de produs și are scopul de garantare a trasabilității de-a lungul întregului lanț valoric (lanțul de custodie), din pădure până la produsul final. Certificatul este valabil timp de cinci ani și după certificarea inițială are loc un audit de supraveghere anuală, efectuat de către un organism de certificare acreditat.

La sfârșitul anului 2016, FSC® a pus Holzindustrie Schweighofer  într-o perioadă de probă, bazându-se pe rapoarte despre neconformități în lanțul de aprovizionare. Holzindustrie Schweighofer a recunoscut unele neajunsuri, mai ales faptul că societatea s-a bazat prea mult pe controlul documentației și a neglijat comunicarea cu părțile interesate.

Doar câteva luni mai târziu, în februarie 2017, FSC® s-a dezasociat de Holzindustrie Schweighofer. Motivul pentru aceasta a fost o altă plângere privind posibile încălcări ale standardelor de măsurare a bușteanului. A urmat o investigație amănunțită efectuată de experți independenți iar FSC® a publicat rezultatele pe 20 decembrie 2017. Echipa de experți nu a găsit nicio încălcare a politicii de asociere FSC® și nicio dovadă a încălcării legislației sau reglementărilor românești privind măsurarea și clasificarea lemnului.

Statutul de dezasociere ne motivează și mai tare să lucrăm și mai mult pentru a optimiza măsurile de securizare ale lanțului nostru de aprovizionare dar și să eficientizăm pachetul nostru de măsuri pentru garantarea unei industrii durabile a lemnului în România, pachet ale cărui măsuri se află peste cerințele legale în vigoare. FSC® a recunoscut pachetul de măsuri asumat de către noi deja la nivelul punctului de plecare a dezvoltării unui parcurs pentru încetarea dezasocierii. Este de la sine înțeles că ne aflăm într-un permanent în dialog cu experții FSC® și de asemenea cu ONG-uri de mediu pentru a lămuri toate subiectele deschise și să ne îmbunătățim în continuare procedurile noastre de conformitate.

Cel mai strict control la porțile fabricii

La sosirea unui autocamion la una din fabricile noastre, conducătorul auto trebuie să prezinte documente complete și valabile. Documentul esențial este avizul. Acesta conține, printre altele, codul unic valabil doar în mod limitat, specificațiile corecte de încărcare, numele furnizorului și numărul APV-ului. În baza acestui document, putem verifica încărcătura și putem exclude lemnul care ar putea proveni din parcurile naționale. În fabricile de cherestea măsurăm electronic fiecare încărcătură pentru a ne asigura că nu se livrează mai mult decât este înscris în aviz.

Sute de inspecții la fața locului

Sistemul de due diligence al Holzindustrie Schweighofer nu se bazează doar pe documente. El prevede un audit la fața locului în cazul încheierii fiecărui contract de achiziție. Datorită numărului mare de vânzători și comercianți (achiziționăm de la multe firme), aceasta înseamnă sute de audituri în fiecare trimestru. Doar în prima jumătate a anului 2016 au fost vizitate în România un număr de 700 firme (vizite de acest fel au avut loc în toate țările din care ne aprovizionăm cu masă lemnoasă).

Verificarea voluntară

Renumita firmă internațională de consultanță în domeniul silvic Indufor a supus unui audit voluntar independent sistemul nostru de control (sistemul due diligence). În urma unei vizite la fața locului, experții finlandezi s-au arătat convinși de mecanismele de verificare stricte și ample care sunt utilizate în cadrul firmei Holzindustrie Schweighofer.

Sistemul de control garantează că masa lemnoasă livrată firmei Holzindustrie Schweighofer dispune fără nicio excepție de toate documentele care să-i poată dovedi proveniența legală, au atestat auditorii finlandezi în raportul lor. În plus, cerințele legale sunt cu mult depășite: înainte de semnarea unui contract, firma Holzindustrie Schweighofer verifică fiecare furnizor.

Impunerea unor noi standarde

Suntem prima companie din lume care a dezvoltat un sistem de monitorizare prin GPS, Timflow, care asigură determinarea exactă și transparentă traseului lemnului, de la locul de încărcare până în fabrică. În plus, ne implicăm în dezvoltarea pe termen lung a unui sistem de urmărire care are la bază identificarea prin radiofrecvență (RFID) a trunchiurilor individuale de copac.