Error: no file object

Responsabilitatea pentru om și mediu

Responsabilitatea noastră pentru oameni și mediul înconjurător se reflectă în angajamentul nostru față de regiunile unde activăm și respectul față de natură și mediu. Sustenabilitatea ne conduce în munca noastră de zi cu zi. Ne angajăm la o creștere durabilă în cadrul întregii noastre organizații și ne aprovizionăm cu lemn doar din surse strict controlate.

Resursele noastre sunt sustenabile și unice

Tradiția lemnului, trăită de noi de multe generații, leagă familia noastră de acest material valoros într-un mod deosebit. Doar o pădure care este administrată în mod durabil poate satisface așteptările de la ea. Din acest motiv, păstrarea și promovarea acestui patrimoniu natural este esențială pentru noi. Susținem lupta împotriva fenomenului tăierilor ilegale. Inițiativa Schweighofer pentru România conține un pachet de măsuri precis și vast, care depășește cu mult cerințele impuse prin lege. O folosire conștientă a resurselor și un management eficient al mediului constituie o parte integrantă a activității noastre economice. Aceasta susține inovația și succesul, și protejează pădurea.

Holzindustrie Schweighofer este unul dintre cei mai mari investitori din România în domeniul industriei lemnului. Am creat aici aproximativ 2.700 locuri de muncă și, astfel, contribuim la redresarea economică pe termen lung și creșterea atractivității regiunilor în care ne desfășurăm activitatea.

Controlul creează încredere

Cumpărăm lemn de rășinoase numai din surse verificate, pentru a fi siguri că acesta provine din păduri gestionate durabil. Pentru a garanta acest lucru, ne supunem verificării regulate din partea instituțiilor internaționale. Standardele noastre sunt peste cerințele reglementărilor legale. Aceasta protejează pădurea și dă clienților noștri și nouă siguranța pe termen lung.

Politica noastă pentru achiziția de materie primă este publică și poate fi vizualizată online.

Prea prețios pentru a-l irosi

Tehnologia folosită de către noi garantează utilizarea întregului buștean. Rumegușul, talașul și tocătura intră în procesul de producție a celulozei, hârtiei sau plăcilor fibrolemnoase sau, în cadrul unităților noastre de producție, sunt transformate în peleți și brichete.

Furnizor net de energie produsă sustenabil

Din coaja bușteanului și biomasă producem în centralele noastre mai multă energie decât este necesar pentru funcționarea fabricilor noastre. Datorită acestui bilanț energetic pozitiv suntem un furnizor net de energie din surse regenerabile. În acest mod, nu doar că ne aprovizionăm cu energie propriile noastre fabrici, dar suntem capabili să punem la dispoziție suficientă energie electrică pentru aprovizionarea unui oraș mic.