Error: no file object

Holzindustrie Schweighofer: Depozitele de buștean și trasabilitatea

Depozitele de buștean reprezintă o parte importantă a industriei de exploatare a lemnului din România și sunt extrem de bine reglementate de legislația silvică. În depozitele de buștean, lemnul este sortat, tăiat în sortimente și livrat către diverși clienți, cu numeroase beneficii pentru mediu, forță de muncă, infrastructură și economie în ansamblu. Operațiunile de-a lungul drumurilor forestiere fac practic imposibilă sau nepractică sortarea, secționarea lemnului și încărcarea camioanelor care ajung la clienți direct din pădure. Acest lucru se datorează fie limitărilor spațiale ale drumurilor forestiere, fie precipitațiilor care fac ca drumul să nu fie practicabil pentru camioanele mari. În plus, operațiunile din depozitele de bușteni pun la dispoziție materiale de construcție și lemn de foc comunităților și micilor afaceri locale.

În depozitele de buștean, lemnul recoltat este sortat după specie, calitate, tip de utilizare (mobilier, material pentru construcții, lemn de celuloză) și diametru și fasonat la diferite lungimi în  conformitate cu cerințele clientului. O parte din lemn este prelucrat în depozite, iar restul este vândut mai multor clienți pentru diverse utilizări, la prețuri diferite. Aceasta permite operatorului să obțină cea mai mare valoare adăugată din materialul primit. În conformitate cu legislația din România, lemnul care intră în depozitul de buștean trebuie să prezinte dovada de proveniență din activitatea de recoltare (de către companii de exploatare sau persoane fizice) și este permisă părăsirea depozitului doar cu documentele corespunzătoare, toate înregistrate într-un registru de evidență cu regim special și în platforma națională de monitorizare a trasabilității lemnului (SUMAL). Unele depozite de bușteni certificate PEFC™ sau FSC® separă, de asemenea, fizic mai multe categorii de lemn pentru a asigura un lanț de custodie neîntrerupt (care se aplică și condiției noastre de a ne asigura că lemnul din parcurile naționale nu este amestecat cu livrările către fabricile noastre de cherestea).

 

Sistemul nostru Due Diligence pentru depozitele de buștean

Platforma Timflow a Holzindustrie Schweighofer asigură trasabilitatea lemnului și certifică, de asemenea, că lemnul care vine direct din pădure în fabricile noastre de cherestea este destinat în mod legal recoltării și nu provine din parcurile naționale. Pentru Holzindustrie Schweighofer este, de asemenea, important ca lemnul din parcurile naționale să nu fie amestecat cu lemnul pe care societatea noastră îl primește pentru prelucrare de la depozitele de buștean, motiv pentru care avem un sistem Due Diligence bine conceput pentru depozite:

  • Fiecare furnizor trebuie să ne facă cunoscute toate sursele de achiziționare a materialului lemnos, inclusiv autorizația de exploatare. Aceasta înseamnă că fiecare furnizor trebuie să dovedească exact din care pădure provin livrările sale. De îndată ce responsabilii Holzindustrie Schweighofer de control și certificare a lanțului de aprovizionare află că se comercializează lemn din parcuri naționale într-un depozit de buștean (ceea ce este perfect legal pentru anumite zone ale parcurilor naționale), societatea respinge livrările din acest depozit, cu excepția cazului în care separarea fizică este asigurată și identificată în mod clar.

     

  • Dacă nu este asigurată separarea fizică, operatorul depozitului de bușteni este suspendat și poate livra către Holzindustrie Schweighofer în această perioadă de suspendare numai dacă are alte parchete de exploatare în afara parcurilor naționale și dacă livrează direct din platformele primare ale acestor locații.

     

  • Toate livrările de lemn dintr-un depozit de bușteni la fabricile de cherestea ale Holzindustrie Schweighofer sunt monitorizate și cu ajutorul Timflow. Acest lucru garantează că încărcătura provine de la un depozit de bușteni autorizat în mod legal, cu respectarea unor cerințe legale stricte.

     

Furnizorii companiei sunt informați că Holzindustrie Schweighofer nu acceptă lemn din parcurile naționale. Acest lucru este clar stipulat în politica noastră de aprovizionare cu lemn și în contractele relevante. Furnizorii sunt verificați constant pentru a asigura respectarea acestei cerințe.