A Holzindustrie Schweighofer új és szigorúbb faanyag beszerzési politikát mutat be

A Holzindustrie Schweighofer kötelességének érzi, hogy hozzájáruljon a romániai fenntartható faipar megerősítéséhez. A vállalat már 2017 januárjában gyakorlatba ültette azon akciótervét, amelynek célja a romániai fenntartható faipar megerősítése. Az akciótervben szereplő intézkedések jóval szigorúbbak, mint a romániai törvénykezés előírásai.

Egy olyan fafeldolgozó vállalatnak, mint a Holzindustrie Schweighofer, a fenntartható erdőgazdálkodás támogatása a beszerzéssel kezdődik. Szigorúan követve az akcióterv lépéseit, avállalat felülvizsgálta és jelentősen megszigorította beszerzési politikáját. „A mi célunk az, hogy jobban megfeleljünk klienseink elvárásainak és választ adjunk az érdekelt felek aggályaira” – mondja Jürgen Bergner, a Schweighofer Csoport igazgatótanácsának tagja.

Az új irányelvet egy, az érdekelt felekkel való, hosszú párbeszédsorozat előzte meg, amelynek az volt a célja, hogy világosan rámutasson a Holzindustrie Schweighofer beszerzési tevékenységének alapelveire. Ez magába foglal olyan kötelezettségvállalásokat is, mint a védett területek, például az őserdők védelme. Már 2015-ben a Holzindustrie Schweighofer arra kötelezte el magát, hogy nem fogad el faanyagot nemzeti parkok területéről. Ehhez ma is tartjuk magunkat.

„A Holzindustrie Schweighofer számára a partnerség és a hosszú távú kapcsolatok - különösen a beszállítóinkkal - döntő jelentőségűek. Az új cégpolitika most egyértelmű szabályokat tartalmaz, olyan esetekre is, ha partneri kapcsolatok felfüggesztésére kényszerülünk, mert nem feleltek meg a fenntartható faiparra vonatkozó követelményeinknek” – mondja Bergner. Ezt az eljárást most megerősítettük, annak érdekében, hogy tovább csökkentsük az ellentmondásos faanyag bekerülésének kockázatát az ellátási láncba.

Az erdőgazdálkodás folyamatos minőségellenőrzése azért fontos, hogy támogatni tudjuk ennek fenntarthatóságát az országban. A Holzindustrie Schweighofer célul tűzte ki, hogy 2025-ig úgy szervezi meg ellátó rendszerét, hogy kizárólag tanúsítvánnyal rendelkező nyersanyagból dolgozzon. A cél elérése érdekében tett lépésekről évente beszámolunk. Az érdekelt felekkel való párbeszéd megteremtése, fenntartása és kiterjesztése is a Schweighofer céljai között szerepel, erre a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektetünk.

Nagyra értékeltük az elmúlt hónapokban érkező különböző visszajelzéseket. Jelzésértékűnek szántuk és nyilvánosságra hoztuk azt a nyilatkozatot is, amelyben vállalatunk erkölcsi felelősségét foglaltuk bele a nyersanyagbeszerzéssel kapcsolatosan” - mondja Bergner.

A WWF és Agent Green civil szervezetek olyan érdekelt felek, akiktől számos visszajelzés kaptunk, és ötleteiket bele is foglaltuk az új cégpolitikánkba, erkölcsi felelősséget vállalva a faanyag beszerzéséért. A HS azt szeretné bizonyítani, hogy új szakaszba érkezett romániai szerepvállalása, a jogi és fenntartható erdőgazdálkodással kapcsolatos, illetve kereskedelmi kérdésekben is nagy előrelépéseket tett.

Más érdekelt feleket is arra szeretnénk ösztönözni, hogy csatlakozzanak az ország fenntartható erdőgazdálkodásáért tett kezdeményezésekhez” – állapítja meg Bergner.

További részletek