Background

Inițiativa Schweighofer

Pe www.schweighofer-initiative.org oferim lămuriri cu privire la acuzațiile care ni se aduc, oferim informații de fond, răspundem celor mai frecvente întrebări și ne exprimăm punctul de vedere. Conținutul va fi dezvoltat în mod constant.

Dorim, de asemenea, să încurajăm societatea civilă și organizațiile non-guvernamentale interesate să intre în contact cu noi. Vă invităm să cunoașteți munca noastră de zi cu zi și filozofia companiei noastre. Suntem hotărâți să arătăm și să demonstrăm atitudinea noastră față de utilizarea responsabilă a lemnului ca și resursă naturală.

Ne simțim obligați să facem acest lucru față de angajații noștri, silvicultură, industria lemnului și față de publicul interesat.

De mulți ani, Holzindustrie Schweighofer este un pionier în ceea ce privește prelucrarea durabilă și responsabilă a lemnului.

Aceasta deoarece lucrăm și depindem de lemn.

Holzindustrie Schweighofer: Scrisoare deschisă adresată membrilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării

13 mai 2015 - Holzindustrie Schweighofer susține orice măsură eficientă împotriva tăierilor ilegale de lemn și care asigură un sistem de exploatare sustenabilă a resursei forestiere în România. Salutăm decizia președintelui Klaus Iohannis de a implica în această problemă Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în calitatea sa de autoritate administrativă autonomă și independentă. O analiză obiectivă a situaţiei actuale este esenţială pentru că poate genera o serie de recomandări în conformitate cu legislaţia internaţională, bazate pe date şi fapte corecte.

În scopul derulării unei dialog transparent, Holzindustrie Schweighofer a trimis o scrisoare deschisă (anexată) adresată fiecăruia dintre membrii CSAT; aceasta pentru a le aduce la cunoștință obiecțiile noastre privind proiectul de lege de modificare a Codului Silvic. În forma sa inițială, aprobată de Parlamentului României, proiectul de lege de modificare a Codului Silvic ar putea duce la încălcarea mai multe acorduri comerciale și de investiții internaționale precum și a legislației europene în domeniul concurenței.

În plus, scrisoarea deschisă explică faptul că o abordare a problemei tăierilor ilegale care nu include toate părțile implicate, o limitare unilaterală a pieței forestiere susținută de un grup de interese, ar putea avea ca efect dispariția a mii de locuri de muncă din România și ar putea pune în pericol investiții viitoare ale Holzindustrie Schweighofer dar și ale altor investitori potențiali. Mai mult, o legislație care încalcă legi și acorduri internaționale ar putea decredibiliza România ca mediu competitiv pentru investitori din lumea întreagă.

Holzindustrie Schweighofer nu a ameninţat niciodată Guvernul României cu inițierea de litigii internaționale. În același timp însă, compania Holzindustrie Schweighofer este gata să-și apere dreptul său de participant la viața economică a țării și pe acela al partenerilor, angajaților săi și al familiilor acestora.

În cazul în care Guvernul României și în special Consiliul Suprem de Apărare al Țării nu vor considera oportun să convingă SAU nu vor convinge Parlamentul de necesitatea excluderii din noua legislație a prevederilor care încalcă tratate internaționale și legea europeană în domeniul concurenței, orice investitor străin din domeniul forestier nu va avea altă soluție decât aceea de a se adresa justiției.

Dacă este solicitată, compania Holzindustrie Schweighofer este gata să pună la dispoziția Consiliului Suprem de Apărare a Țării informații suplimentare în scopul sprijinirii acestuia în procesul de luare a unor decizii.

13 Mai 2015

S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L.
Mădălina Mărtinaș, +40 230 207 385, madalina.martinas@schweighofer.ro
Strada Austriei Nr.1, 725400 Rădăuți, România

 

 

O expunere personală a lui Gerald Schweighofer

Ca urmare a acuzațiilor nedovedite ale unui ONG, ce comunică în mod eronat faptul că Holzindustrie Schweighofer achiziționează lemn ilegal, Gerald Schweighofer ia poziție, prin intermediul unui material video, printr-un mesaj personal:  Vizionează video

Gerald Schweighofer: „ În ultimele zile compania și salariații noștri se confruntă cu acuzații grave. Un ONG reclamă faptul că noi punem în pericol pădurile României prin metode ilegale. Acesta nu este adevărul și în consecință aleg să vă răspund în acest fel.

De multe decenii, Holzindustrie Schweighofer este un pionier în ceea ce privește prelucrarea durabilă și responsabilă a lemnului. De asemenea doresc să vă spun de ce suntem atât de dedicați: lemnul este chiar mijlocul nostru de trai. Ar fi total greșit din punctul de vedere al unei afaceri de familie să distrugem această resursă. Suntem în prim-planul prevenirii tăierilor ilegale, spirjinim lupta împotriva distrugerii pădurilor și suntem certificați în concordanță cu standarde de calitate internațional recunoscute, precum PEFC și FSC. Noi prelucrăm doar lemn cu documente de proveniență legală.

Pentru a garanta aceasta, am creat proceduri și sisteme de control și monitorizare eficiente. În momentul livrării la poarta fabricilor noastre verificăm toate documentele de proveniență. Livrarea este acceptată în incinta unităților noastre doar după ce s-a demonstrat fără nici un dubiu proveniența sa legală. În acest fel, ne asigurăm că în unitățile noastre de producție doar lemnul însoțit de documente oficiale de proveniență este acceptat și prelucrat. Refuzăm în mod categoric achiziția lemnului provenit din parcuri naționale - chiar dacă aceasta este permisă din unele zone ale parcurilor naționale conform Codului Silvic. Orice furnizor care nu respectă regulamentele noastre sau care încalcă prevederile legale, pierde contractul cu noi iar livrarea acestuia nu este acceptată.

În acest moment există un material video care circulă în mediul online și care prezintă angajații mei filmați cu camera ascunsă. După cum puteți vedea, acest material video a fost editat. Angajații mei m-au asigurat că ei au menționat pretinsului vânzător că noi achiziționăm doar lemn legal. Am cerut de mai multe ori producătorilor acestui material video să ne ofere înregistrarea originală. Am încredere totală în echipa mea. Cu toate acestea, până la clarificarea definitivă a situației, am suspendat din funcție angajatul care este responsabil pentru aceste conversații.

Aș dori să invit toate organizațiile de mediu independente să se așeze cu mine la masa discuțiilor, pentru a identifica împreună propuneri de conservare a pădurilor și de promovare a silviculturii durabile. Și aceasta pentru că sunt dedicat din toată inima acestui scop.“

8 Mai 2015

Informații de contact:
Holzindustrie Schweighofer, sediul central Vienna
theresa.willmann@schweighofer.at
+43 1 585 686 2-0
+43 664 544 5262

 

Clarificări ale companiei Holzindustrie Schweighofer referitoare la acuzațiile lansate recent în România și la reacția mass media privind presupusa implicare a acesteia în achiziționarea de lemn provenit din surse ilegale:

  • Holzindustrie Schweighofer a dat întotdeauna dovadă de angajament în ceea ce privește prelucrarea responsabilă a lemnului. Compania respinge categoric toate acuzaţiile conform cărora sprijină sau este beneficiara tranzacțiilor ilegale cu lemn. Dimpotrivă. Comerțul ilegal cu lemn dăunează pădurii și, deopotrivă, industriei lemnului.

  • De aceea, în interesul său propriu, Holzindustrie Schweighofer sprijină atitudinea responsabilă față de mediu și își desfășoară activitatea pe baza principiilor sustenabilității. Compania dispune de un sistem extins și eficient de control al provenienței lemnului şi procesează doar lemn înregistrat, cu documente de origine care îndeplinesc toate cerinţele legale din România şi Uniunea Europeană. În privința calității, compania noastră este certificată de către instituții independente recunoscute internațional (PEFC, FSC).

  • Potrivit declarațiilor angajaților prezentați în materialul video publicat recent de către EIA și preluat de mass media, afirmațiile acestora au fost scoase din context prin editare, iar acest lucru a generat un material final cu mesaj eronat.

  • Cu toate acestea, am început deja reverificarea tuturor procedurilor interne în privința furnizorilor, pentru a ne asigura încă o dată că la toate nivelele companiei sunt și vor fi respectate cele mai înalte standarde de mediu. Rezultatele acestui proces vor fi publicate în mod transparent și vor face subiectul unui dialog cu organizații de mediu și autorități publice.

Recent, unele instituții mass-media din România au preluat acuzaţii nedovedite ale unor ONG-uri, afirmând că Holzindustrie Schweighofer derulează activităţi neconforme cu practicile legale în domeniul achiziției şi prelucrării lemnului şi punând la îndoială corectitudinea relațiilor companiei noastre cu autoritățile publice din România.

De zeci de ani, Holzindustrie Schweighofer se află în prim planul prelucrării responsabile a lemnului şi este certificată de instituții independente de renume, recunoscute la nivel mondial, cum ar fi Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) şi Forest Stewardship Council (FSC).

De aceea suntem cu adevărat şocați de recentele atacuri și reportajele nedrepte despre compania noastră. În consecinţă, am dori să informăm și să declarăm ferm următoarele:

  • Orice livrare de lemn către Holzindustrie Schweighofer trebuie să provină doar din exploatări legale. Toţi furnizorii noştri se angajează să respecte legislaţia privind exploatarea lemnului prin contractele de vânzare-cumpărare. În plus, îndeplinirea acestui angajament este verificată cu documente legale pentru fiecare livrare care ajunge la poarta companiei noastre. Toţi furnizorii noștri trebuie să se supună cu stricteţe acestei obligații, fără nicio excepție; în caz contrar aceștia pot fi acționați în judecată pentru daune-interese.

  • Refuzăm în mod categoric să achiziționăm şi să prelucrăm orice lemn provenit din parcurile naţionale (chiar dacă acesta provine din exploatări în conformitate cu Codul Silvic).

  • Holzindustrie Schweighofer își îndeplineşte toate cerințele legale şi obligă prin contract furnizorii săi să îşi îndeplinească, la rândul lor, obligaţiile legale. În plus, compania a instituit proceduri suplimentare de control intern. Cooperăm cu autoritățile competente pentru controlul şi lupta împotriva tăierilor și a comerțului ilegal de lemn şi ne exprimăm susținerea pentru introducerea unor măsuri de control și mai eficiente direct la locul de recoltare și pe rutele de transport.

  • Autoritățile competente desfășoară controale permanente în toate fabricile noastre. Furnizăm întotdeauna, în mod transparent, documentele necesare cerute de legislația românească și de către reglementările UE, pentru a face dovada provenienței legale a materialului lemnos achiziționat de către noi. Contrar unor afirmații, Holzindustrie Schweighofer nu este implicată în acțiuni în instanță privind presupuse achiziții ilegale de masă lemnoasă.

  • Pentru a preveni alte acuzaţii neadevărate şi pentru a demonstra public înaltele noastre standarde calitative, Holzindustrie Schweighofer a demarat o reverificare a tuturor procedurilor interne precum şi a furnizorilor. Rezultatele acestor reverificări vor fi publicate curând și vor fi puse la dispoziția autorităților competente și a organismelor de certificare.

  • Invităm ONG-urile interesate, care luptă pentru exploatarea durabilă a lemnului, să ne contacteze direct pentru a obține mai multe informaţii. Aşteptăm cu interes un dialog într-un mediu echitabil şi ne declarăm disponibilitatea de cooperare în domeniul sustenabilităţii, care este, în mod cert, o temă de interes comun pentru ONG-uri, compania noastră şi publicul larg.

Gerald Schweighofer

Proprietarul companiei Holzindustrie Schweighofer

29 aprilie 2015

Informații de contact:

theresa.willmann@schweighofer.at
+43 1 585 686 2-0
+43 664 544 5262